Popis konstrukce Standard

bvodová stěna 

1 - Vrchní omítka - BAUMIT

- barva: bílá

- stěrka Baumit  + armovací tkanina

2 - Polystyren 

- tloušťka 160 mm

3 - RIGIDUR ( RIGIPS )

- sádrovláknitá konstrukční deska

- tloušťka: 12,5 mm

4 - KVH hranoly

- vysušené hranoly

- čtyřstranně hoblované

- vyřezané vady

- délkově napojované (omezuje kroucení)

5 - Minerální vata

- součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

- tloušťka: 100 mm

6 - Parozábrana 

7- Instalační předstěna - 4 cm 

- vyplněna minerální izolací - součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

8 - RigiStabil

- sádrokartonová konstrukční deska

vnitřní příčky 

1 - Sádrokarton ( RiGIPS ) 

- opláštění koupelny - protipožární impregnovaný

                                sádrokarton RFI

- ostatní stěny -  protipožární sádrokarton RF

(V koupelně je použita společne s RFI i parozábrana na celém opláštění místnosti)

tloušťka: 12,5 mm

2 - Minerální vata

- součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

- tloušťka: 80 mm

3 - KVH hranoly

- vysušené hranoly

- čtyřstranně hoblované

- vyřezané vady

- délkově napojované (omezuje kroucení)

 

Obvodová stěna JV DŘEVOSTAVBY STANDARD

 

 


 

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce -  JV DŘEVOSTAVBY STANDARD

1 - Minerální izolace

 - součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

 - tloušťka: 260 mm

2 - Zavěšený křížový rastr 

-  narozdíl od jednoduchého rastru je spodní konstrukce kluzně spojena s horní konstukcí => zamezuje výskytu prasklin SDK

3 - Parozábrana

4 - Sádrokarton ( RiGIPS ) 

- opláštění koupelny - protipožární impregnovaný

                                sádrokarton RFI

- ostatní stěny -  protipožární sádrokarton RF

  tloušťka: 12,5 mm

 

K U C H Y N Ě

.

F I N A N C O V Á N Í