Proč zvolit dřevostavbu

Energetická náročnost

Problémem dnešní doby jsou stále rostoucí náklady na energie. Nespornou výhodou dřevostaveb je nízká energetická náročnost na vytápění. Sendvičové konstrukce dřevostaveb vykazují vynikající tepelně-izolační vlastnosti a zároveň malou akumulační schopnost, což umožňuje efektivně regulovat systémy vytápění při velmi nízkých nákladech na vytápění objektu. Dům je vytopen rychle, díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem si požadovanou teplotu udrží a snadno reguluje. Oproti zděným systémům z materiálů o velké měrné tepelné kapacitě tak potřebujeme nepoměrně méně tepla na vytápění dřevostaveb a tím úsporu nákladů až o 40%. Prospíváme tak nejen své peněžence, ale i životnímu prostředí.

Ekologie

Výstavba dřevostaveb obecně je šetrná k životnímu prostředí a pokud chceme i nadále žít v souladu s přírodou, nemůže nám být otázka ekologie lhostejná. Termíny jako ekologie, životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje atd. dnes slýcháme ze všech stran. Jedním z důležitých faktorů je úspora energií jak při užívání stavby, tak i při samotné realizaci díky vysoké efektivitě výstavby. Při výstavbě dřevostaveb se také významným způsobem snižuje vznikání stavebních odpadů a jejich nákladů na likvidaci. O šetrnosti k životnímu prostředí vypovídá i tzv. uhlíková stopa, která představuje sumu skleníkových plynů uvolňovaných do ovzduší během výroby a užívání konkrétního produktu. Uhlíková stopa vyjadřuje jakousi ekologickou zátěž vznikající naší činností a ta je u dřevostaveb buď nepatrná nebo dokonce záporná, protože dřevo ke svému růstu spotřebovává CO2 a naopak produkuje kyslík.

Rychlost výstavby

Montáž našich standardních dřevostaveb je 16 týdnů včetně zhotovení základové desky. Při montáži dřevostaveb jsou využity především suché procesy výstavby, což výrazně snižuje dobu stavby, bez zbytečných technologických přestávek na vysychání stavby. V porovnání se zděnými stavbami dosáhne dřevostavba rovnovážné vlhkosti několikanásobně dříve a dům je tak schopen okamžitého užívání bez jakýchkoliv zdravotních či jiných rizik.

Užitný prostor a flexibilita a variabilita

Oproti klasickým zděným stavbám mají dřevostavby velmi malou tloušťku, jak obvodových stěn, tak i vnitřních nosných příček. Důsledkem toho je zvýšení podlahové plochy u běžné dřevostavby až o jednu místnost (u zastavěné plochy např. 100m2 o cca 8-10m2 což je až 10%). Lepší prostorové využití a tím i úsporu financí při výstavbě domu není ovšem jedinou výhodou. Při výstavbě rovněž oceníte vysokou variabilitu vnitřního uspořádání domu, které je zcela na Vaší fantazii. Navíc díky našemu systému výstavby letmou konstrukcí dřevostaveb přímo na stavbě, můžete změnit pozice jednotlivých příček, rozvodů instalací a oken a dveří i přímo při samotné výstavbě. Vysoká flexibilita konstrukcí dřevostaveb Vám umožní i nenáročné dodatečné stavební úpravy v hotovém objektu.

Hořlavost a mýty ohledně zvýšeného požárního rizika

Mýtus o hořlavosti dřevostaveb vychází především z hořlavosti dřeva jako takového. Dnešní systémy výstavby dřevostaveb však převyšují požadované požárně-bezpečnostní požadavky dle příslušných norem. Odolnost dřevěných konstrukcí výrazně zvyšuje opláštění nehořlavými velkoplošnými materiály. Ve srovnání s např. s ocelovými konstrukcemi, jsou na tom správně provedené dřevostavby dokonce lépe. Je třeba si uvědomit, že riziko vzniku požáru je v každém domě, bez ohledu na typ použité konstrukce. Snížení rizik jak vzniku a šíření požáru, tak odolnost dané konstrukce se děje v rámci dokumentace Požárně bezpečnostní řešení stavby, která je nedílnou součástí každé projektové dokumentace. Navíc žádné konstrukce, ani zděné ani dřevostavby, vystavené velkému a dlouhotrvajícímu požáru, nejsou dále obyvatelné a následná likvidace je u dřevostaveb ekologičtější i ekonomičtější.

Zdravé bydlení

Jednou z výhod dřeva je jeho hygroskopicita – schopnost pohlcovat a udržovat vlhkost. Dřevěné konstrukce tak dokážou vyrovnávat relativní vlhkost vzduchu v interiéru – absorbovat přebytečnou vlhkost a následně jí uvolňovat do suchého vzduchu. Stabilnější klima je mnohem zdravější nejen pro alergiky a astmatiky, ale pomáhá i v prevenci proti vzniku těchto onemocnění. Další nespornou výhodou dřeva, materiálů na bázi dřeva a velkoplošných desek používaných při výstavbě našich dřevostaveb je vyšší povrchová teplota oproti zděným materiálům. To umožňuje efektivněji vytápět dřevostavby při nižším topném výkonu a menším tepelném spádu. Výsledkem je tak nejen úspora energie, ale i lepší tepelná pohoda v interiéru. Zejména tyto dvě vlastnosti dřevostaveb mají velice pozitivní vliv na lidskou psychiku, imunitu a celkové zdraví vůbec.

K U C H Y N Ě

.

F I N A N C O V Á N Í